Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

A www.somlospirit.hu webshopban történő vásárlás

Általános Szerződési Feltételei

 

 

A www.somlospirit.hu webshop tulajdonosának adatai:

 

Somló Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8481 Somlóvásárhely, hrsz 044/4.  

Cégjegyzékszám: 19 09 511690

Adószám: 14814143-2-19

Képviseli: Fehér Péter György ügyvezető

Mobiltelefon: 06 20 777 1077

Elektronikus elérhetőség: rendeles@somlospirit.hu

Weboldalak: www.somlospirit.hu és www.balatonspirit.hu (amely weboldal automatikusan átirányítja a látogatót a www.somlospirit.hu weboldalra)

 

mint webshopot üzemeltető, termékértékesítő (a továbbiakban, mint Szállító)

 

 

 1. Preambulum
  • Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók, illetve kereskedők (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Szállító és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

 

 • Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Szállító által üzemeltetett somlospirit.hu weboldalon található webshop (a továbbiakban, mint Webshop) felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

 

 • Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szállító által a Webshop oldalán nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szállító általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és letölthetők a következő linken: somlospirit.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

 • Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Szállító között létrejövő egyedi szerződés részévé válik. Az Webshopon keresztül megkötött, a Szállító általános szerződési feltételei szerint létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra a Szállítónál, ennek megfelelően a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény.;
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet;
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

 • A Megrendelés gomb megnyomásával a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak feltételeit kifejezetten elfogadta.
 1. A szerződő Felek

Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre az alábbiakban megjelölt Felek között, határozatlan időtartamra:

 • Somló Spirit Kft. (a továbbiakban, mint Szállító – az adatait lásd a somlospirit.hu üzemeltetője pontnál) és

 

 • a Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén regisztrálja magát, és/vagy ezen a felületen keresztül terméket vásárol (a továbbiakban, mint Megrendelő). A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy alkohol tartalmú italt kizárólag 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek.

 

 • A Megrendelőnek – a vásárlási folyamat egyszerűsítéseként - lehetősége van a Webshopban a vásárlást megelőzően elvégeznie az általános regisztrációt. A regisztráció elvégzése megkönnyíti a későbbi vásárlásait, mert a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a Webshop – amennyiben a Megrendelő előzetesen hozzájárul a cookiek alkalmazásához - megjegyzi az adatait.

 

 

 1. A szerződés tárgya
  • A szerződés tárgya a Webshopban megtalálható alkoholos és alkoholmentes termékek.

 

 • A Webshopban a Szállító részletesen feltünteti az egyes termékek nevét, leírását, valamint a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek esetlegesen eltérhetnek a valóságtól. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

 

 

 1. Általános tudnivalók a rendelésről
  • A Webshopban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt mértékű általános forgalmi adót. Az esetleges szállítási költséget a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák, ezekkel kapcsolatban bővebb információt a 7.7. pont tartalmaz.

 

 • A Webshopbanelektronikusan tett megrendelések a Szállítóhoz érkeznek, aki ezeket egy munkanapon belül elektronikus válaszlevélben igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat is megküldi a Megrendelő részére.

 

 • Amennyiben a Megrendelőnek a visszaigazoló e-mailben foglaltakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szállítóval a fentiekben megjelölt e-mail címen keresztül, vagy telefonon is fel tudja venni a kapcsolatot.

 

 • A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.

 

 • A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma elektronikusan archiválásra kerül, amely utólag visszakereshető.

 

 • A megrendelés elküldéséhez a Megrendelőnek el kell fogadnia a Szállító általános szerződési feltételeit, és az Adatvédelmi tájékoztatót, illetve a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkoznia kell arról, hogy alkohol tartalmú termék vásárlása esetén a 18. életévét betöltötte. Ezen feltételek elfogadása nélkül a Megrendelő nem tud megrendelést leadni a Webshopban.

 

 • A Szállító minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy somlospirit.hu Weboldalon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

 

 • A Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció során megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért.
 1. A megrendelési folyamata

 

A megrendelés leadása

 • Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt terméket, a Webshopunk jelzi Önnek, hogy ez a termék bekerült az Ön kosarába.
 • A kosárra kattintva lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, erre kattintva lehet a kosarat módosítani, tartalmát törölni, vagy a „Vissza” gombra kattintva folytatni a vásárlást.
 • Amennyiben a kosárban van, és folytatni kívánja a vásárlást, úgy nyomja meg a „Vissza” gombot. Amennyiben már nem vásárol több terméket, úgy nyomja meg a „Pénzár” gombot.
 • A pénztárnál, amennyiben még nem regisztrált, lehetősége van regisztrálni, regisztrált felhasználók esetén pedig belépni a felhasználó fiókba.
 • Belépés után a rendelés áttekintése ablak megmutatja Önnek tételes megrendelését a fizetendő összeggel.
 • Regisztráció nélküli vásárlás esetén a személyes, számlázási és szállítási adatok megadása után van lehetőség megtekinteni a tételes megrendelését a fizetendő összeggel.
 • Amennyiben a pénztárnál veszi észre, hogy még szeretne módosítani megrendelésén, kérjük, lépjen át a kosárba a „Vissza” gombbal.
 • Amennyiben mindent rendben talál, úgy válassza ki a fizetési és a szállítási módot, majd nyomja meg a „Tovább” gombot.
 • Ezután az „Adatok ellenőrzése” fülre lép át, ahol még egyszer le tudja ellenőrizni a rendélését illetve a fizetési és szállítási feltételeket. Még itt is van lehetőség az előző folyamatokra visszalépni a „Vissza” gombbal. Ha mindent rendben talál, a „Tovább” gombbal át tud ugrani a „Megrendelés elküldése” fülre.
 • Ezt követően az ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadásával, a kis négyzet ikon kipipálásával és a „Megrendel” gombra kattintva le tudja adni rendelését.
 • Online bankkártyás fizetési mód választása esetén a rendszer átirányítja Önt a fizetési felületre, ahol ki tudja egyenlíteni megrendelését.
 • Készpénzes fizetési mód esetén a helyszínen tudja kiegyenlíteni rendelését a csomagja átvételével együtt.
 • Megrendeléséről emailben hamarosan visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.
 • A rendelése állapotáról, csomagja feladásáról és kiszállításáról visszaigazoló emailben tájékoztatjuk.

 

A rendelés feldolgozása

 • A megrendelés feldolgozása munkanapokon 9.00-tól 17.00-ig történik.
 • Természetesen a Megrendelő hétköznap a fenti időintervallumtól eltérően, illetve szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is leadhat megrendelését, amelyeknek feldolgozására azonban csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • Az általános teljesítési határidő 3 munkanap.
 • A hiányos, pontatlan adatokkal leadott megrendeléseket a Szállító nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

 

A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk

 • Amennyiben az adott termékből a Szállítónál nincs készlet, amelyet a Megrendelő meg szeretne rendelni, a Szállító erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét, hogy módosítsa a rendelését vagy türelmét kéri a készletek feltöltéséig.
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szállító haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
 • Részteljesítés esetén a Szállító felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.
 • A Szállító fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ez esetben a Szállító haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
 • A Szállító nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

 

 1. Fizetés

 

 • Előre utalás bankszámlára:Megrendelő a megrendelt termékek árát (és a kiszállítási díjat) azok kiszállítását megelőzően fizeti meg a Szállító Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12084003-01173046-00100005 számú bankszámlájára banki átutalás útján. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés után az átutalásos számlát a Szállító legközelebbi munkanapon állítja ki és az átutalt összeg (termék ára összesen + kiszállítási díj) Szállító bankszámláján történő jóváírást követően adja át a futárnak.

 

 • Bankkártyával történő fizetés az OTP Simple Pay rendszerén keresztül történik. Bankkártyás fizetés választása esetén a Webshop a Simple Pay rendszerébe irányítja át a Megrendelőt, hogy a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani. A Megrendelő ezen a felületen használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Simple Pay oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szállítóhoz. Az elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy nem minden bank által kibocsátott Maestro és Visa típusú kártyával lehet interneten fizetni. Kérjük, hogy érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál!

 

 • Készpénzes fizetés személyes átvétel esetén: a Megrendelőnek lehetősége van a Szállító székhelyén, személyesen átvenni a megrendelt terméket. Ebben az esetben a bankkártyával vagy kézpénzzel fizethet.

 

 • A termék a vételár maradéktalan megfizetéséig a Szállító tulajdonában marad.

 

 

 1. A rendelés teljesítése
  • A rendelés teljesítése futárszolgálattal történik, illetve lehetőség van a Szállító székhelyén történő személyes átvételre. Futárszolgálattal történő teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint csomagautomatába történő teljesítést is választhat.

 

 • Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt nyissa fel, vizsgálja meg, és győződjön meg tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Az esetlegesen a terméken észlelt sérülés esetén – futárszolgálattal történő teljesítés esetében - kérje a futárt, hogy erről vegyen fel jegyzőkönyvet a sérülés pontos megjelölésével. Amennyiben a terméket így nem fogadja el, kérjük adja vissza az Ön által is aláírt jegyzőkönyvvel a futárnak. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Csomagautomatába történő kiszállítás esetén a Szállító elérhetőségein tudja a termékkel kapcsolatos észrevételeit jelezni.

 

 • A futárszolgálat munkanapokon, 8 és 17 óra között teljesíti. Szállítási címként kérjük, hogy olyan címet jelöljön meg, amikor ebben az időben a megadott címen tartózkodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a futárszolgálat a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg a Megrendelő részére, az át nem vett csomagot pedig ezután a Szállító részére visszaszállítja, amely esetben a szállítási költséget a Szállító a Megrendelőre terheli.

 

 • A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál.

 

 • Ha a Szállítónál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Szállító a Megrendelővel elektronikus úton, vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt. A Szállító jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.

 

 • A kiszállítás díja a megrendelt termékek összsúlya szerint alakul. A kiszállítás pontos díját a megrendelési folyamat végén a webshop kalkulálja ki a Megrendelő részére.

 

 

 1. Fogyasztói tájékoztatás, elállási jog és a szavatossági kérdések
  • Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek megfelelően pedig a jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

 

 • A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap. A fogyasztó az elállási jogát természetesen a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

 • A fogyasztó az elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi a Szállító részére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szállító legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

 • Elállás vagy felmondás esetén a Szállító a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Szállítót felelősség nem terheli.

 

 • A Szállító mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Szállítónak vagy az Szállító által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 • A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Szállító címére kell visszaküldeni. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 • A Szállító kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdés e) pontja).

 

 • Fogyasztói tájékoztató a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Szállító hibás teljesítése esetén az Szállítóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó jótállásra köteles. Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint csak olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében kötelező a jótállás, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja, a www.somlospirit.hu webshopban kapható termékek esetében a jótállás joga nem értelmezhető, ezáltal pedig nem is érvényesíthető.

 

 • A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Megrendelő a terméket átveszi.

 

 

 1. Adatvédelem
  • A Webshopban történő regisztrációra és vásárlásra kizárólag a Szállító Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

1.      regisztráció – kötelezően az Érintett neve és email címe; valamint a rendeléshez előzetesen rögzíthető az Érintett telefonszáma, lakcíme, szállítási címe, illetve a szállítással kapcsolatos önkéntesen megadott egyéb információk

2.      bejelentkezés – email cím, jelszó

3.      megrendelés – az Érintett neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, szállítási címe, illetve a szállítással kapcsolatos önkéntesen megadott egyéb információk

4.      számlázás – az Érintett neve, címe és adószáma

Adatkezelés célja

 

1.      regisztráció - a webshop használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása

2.      bejelentkezés – belépés a webshopba

3.      megrendelés – a megrendelések leadása az Adatkezelő részére

4.      számlázás - a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

Adatkezelés jogalapja

1.      regisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

2.      bejelentkezés - az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

3.      megrendelés - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk b) pont)

4.      számlázás – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk c) pont)

Adatkezelés időtartama

1.      regisztráció – az Érintett törlésre irányuló kérelemig tart

2.      bejelentkezés - az Érintett törlésre irányuló kérelemig tart

3.      megrendelés – az Adatkezelő a számviteli törvényben meghatározott adatokat a törvényben meghatározottak szerint 8 évig, a további adatokat pedig a szerződés teljesítéséig tárolja

4.      számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

 

 • A Szállító részletes Adatvédelmi tájékoztatója a somlospirit.hu oldalon megtalálható.

 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály:

Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.

Email: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

Telefon: 06 (88) 550-510

 

 • Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

 • Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Szállító nem köteles alkalmazni.

 

Jelen ÁSZF 2021 február 9. napjától hatályos.

 

 

 

 

………………………………………………………………..

Somló Spirit Kft.

Fehér Péter György ügyvezető

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

A www.somlospirit.hu webshop

Adatvédelmi tájékoztatója

 

 1. Bevezetés

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a

 

Somló Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8481 Somlóvásárhely, hrsz 044/4. 

Cégjegyzékszám: 19 09 511690

Adószám: 14814143-2-19

Képviseli: Fehér Péter György ügyvezető

Mobiltelefon: 06 20 777 1077

Elektronikus elérhetőség: info@somlospirit.hu  

Weboldalak: www.somlospirit.hu és www.balatonspirit.hu (amely weboldal automatikusan átirányítja a látogatót a www.somlospirit.hu weboldalra)

a továbbiakban, mint Adatkezelő

 

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, továbbá, hogy az adatkezeléssel érintettek, azaz az általa üzemeltetett www.somlospirit.hu weboldal (valamint www.balatonspirit.hu, amely weboldal automatikusan átirányítja a látogatót a www.somlospirit.hu weboldalra) látogatói, valamint a weboldalon található webshop vásárlói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével és védelmével kapcsolatban.

 

Az adatkezelési műveleteket az Adatkezelő úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek magánszférájának a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 • az Alaptörvényt;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR Rendelet).

 

Az Adatkezelő a GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

 

 1. A tájékoztató során használatos fogalmak

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal az alábbi domain címeken található meg: www.somlospirit.hu

 

 

 1. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő a személyes adatokat egyrészt minden esetben úgy kezeli, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabály előírásának, másrészt pedig az adatkezelés közben tisztességesen és átlátható módon jár el.

 

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. Az adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.

 

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Az Adatkezelő csupán annyi személyes adatot gyűjt az Érintettről, amennyire feltétlen szüksége van a megjelölt cél megvalósulásához.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

 

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 

 

 1. Az egyes adatkezelési tevékenységek

 

 • Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

Az Érintettnek a Weboldalon, a www.somlospirit.hu/kapcsolat menüpont a megjelölt elérhetőségeken keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az email címe és telefonszáma, illetve az Érintette által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés célja

 

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

a személyes adatok a cél teljesülését követően törlésre kerülnek

 

 

 • Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a Weboldalnak a későbbi látogatásakor újra aktiválódik. A cookie célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve az Érintett személyes beállításait. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatkezelő cookie-kat használjon amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy Weboldal nem fog teljes körűen működni.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

 

az Érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

 

 

 • Közösségi média

Az Adatkezelő a Cornus Pálinka és a Balaton Gin oldalakat kezeli a Facebookon, illetve a cornuspalinka és a balatongin oldalakat az Instagramon.

A Facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva, az Instagram oldalon pedig a „követem” vagy „follow” linkre kattintva iratkozhat fel.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, és a képmása, amelyet profilképként használ, illetve az általa nyilvánosan megosztott egyéb képmást is tartalmazó fotók

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az Adatkezelőt érintő aktuális információkról, vagy hírekről

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

az Érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook oldalának, a „követés leállítása” vagy az „unfollow” gombra kattintva az Adatkezelő Instagram oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

 

 

 • Vásárlás a Webshopon keresztül

Az Adatkezelő a www.somlospirit.hu Weboldalon webshopot üzemeltet. A webshopban négy különböző célból történik adatkezelés: regisztráció, bejelentkezés, megrendelés és számlázás.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

1.      regisztráció – kötelezően az Érintett neve és email címe; valamint a rendeléshez előzetesen rögzíthető az Érintett telefonszáma, lakcíme, szállítási címe, illetve a szállítással kapcsolatos önkéntesen megadott egyéb információk

2.      bejelentkezés – email cím, jelszó

3.      megrendelés – az Érintett neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, szállítási címe, illetve a szállítással kapcsolatos önkéntesen megadott egyéb információk

4.      számlázás – az Érintett neve, címe és adószáma

Adatkezelés célja

 

1.      regisztráció - a webshop használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása

2.      bejelentkezés – belépés a webshopba

3.      megrendelés – a megrendelések leadása az Adatkezelő részére

4.      számlázás - a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

Adatkezelés jogalapja

1.      regisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

2.      bejelentkezés - az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

3.      megrendelés - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk b) pont)

4.      számlázás – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk c) pont)

Adatkezelés időtartama

1.      regisztráció – az Érintett törlésre irányuló kérelemig tart

2.      bejelentkezés - az Érintett törlésre irányuló kérelemig tart

3.      megrendelés – az Adatkezelő a számviteli törvényben meghatározott adatokat a törvényben meghatározottak szerint 8 évig, a további adatokat pedig a szerződés teljesítéséig tárolja

4.      számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

 • Hírlevél szolgáltatás

Az Adatkezelő hírlevél útján is tartja a kapcsolatot az Érintettekkel, akiknek – feliratkozás esetén -a figyelmébe ajánlja termékeit, a működésével kapcsolatos újdonságokról és akciókról tájékoztatja őket. Hírlevél feliratkozásra az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon van lehetősége az Érintettnek.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve és email címe

Adatkezelés célja

 

Az Érintett tájékoztatása az aktuális termékkínálatról, az akciókról, kedvezményekről, és az Adatkezelővel kapcsolatos releváns információkról

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása - az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés időtartama

a hírlevélről történő leiratkozásig, amelyet lemondani a hírlevél alján található „leiratkozás” linkre kattintva lehet.

 

 

 1. Adatfeldolgozók

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhet. Az adatfeldolgozási tevékenységük során az adatfeldolgozók megfelelnek a jelen tájékoztatóban is rögzített alapelveknek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

Adatfeldolgozó neve

Elérhetősége

Feladatok

Dr. Király György Könyvelő Iroda és Gazdasági Tanácsadó Kft.

8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/A.

könyvelés

24H Parcel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1106 Budapest, Fehér út 10.

futárszolgálat

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

futárszolgálat

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(SimplePay)

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

online kártyás fizetés

UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

webáruház kezelő szolgáltatás

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

közösségi média (Facebook, Instagram)

MICROFOX Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 3.

vállalatirányító szolgáltatás

 

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő jellemző tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

 

A SimplePay adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken találja:

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

A 24h Parcel Zrt. adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken találja:

http://24hfutar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Instagram adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Az UNAS Online adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

A Foxpost adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

 

A Dr. Király Könyvelőiroda adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://www.drkiraly.hu/wp-content/uploads/2020/03/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő birtokába jutott adatokat személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítása az Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles.

 

 

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megjelölt személyes adatokat a székhelyén, illetőleg az informatikai rendszerében tárolja.

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

 

Az informatikai rendszer működtetése során a szükséges védelmi megoldások biztosítják hogy Érintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

 

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

 

 1. Az Érintett jogai az adatkezelés során

 

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

 

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

 

Az adatok helyesbítése

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. Az Érintett a fentiekben megjelölt jogait az érvényesítheti az Adatkezelőnek a info@somlospirit.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Adatkezelőnek címzett és annak székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

 

 1. Záró rendelkezések

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés céljáról. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, és amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. február 9. napjától érvényes.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………..

Somló Spirit Kft.

Fehér Péter György ügyvezető